Strona Główna | Książki | | Artykuły | Download-pobieranie | Linki | 23 Styczeń 2019 20:40  
Dobre Słowo
Nawigacja
Strona Główna

Książki

Artykuły

Download-pobieranie

Linki

Kontakt
Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanch Uzytkowników: 46
Nieaktywowany Użytkownik: 0
Najnowszy Użytkownik: Viola
Witamy
Twój pastor i Biblia - neoortodoksja

Twój pastor i Biblia - neoortodoksja


Eric Barger ze służby apologetycznej Take A Stand! Ministries stwierdził, że najbardziej niebezpieczną sektą są wyznawcy liberalizmu działający w kościołach i środowiskach chrześcijańskich. Mówił o duchowym liberalizmie, który udając chrześcijaństwo stał się jednym z najbardziej subtelnych i niebezpiecznych zagrożeń.
 
Tematem naszych rozważań będzie neoortodoksja. Pewnie dla większości z naszych czytelników to zagadnienie nie ma żadnego znaczenia i najzwyczajniej będzie im szkoda cennego czasu poświęconego na zaznajomienie się z niniejszym materiałem. Jednakże, z uwagi na zakres tego zjawiska, jego subtelność oraz zwodniczość, zachęcamy do czytania oraz wspólnej refleksji.

Charles Spurgeon - Współczesne objawienia
Artykuły

Charles Spurgeon - Współczesne objawienia


Czcij Ducha Bożego w taki sam sposób, jakbyś czcił Jezusa Chrystusa, gdyby tu był. Gdyby Jezus Chrystus mieszkał w twoim domu, nie ignorowałbyś Go. Nie zajmowałbyś się swoimi sprawami, jak gdyby Go tam nie było. Nie ignoruj obecności Ducha Świętego w swojej duszy. Stale oddawaj mu chwałę, wielb czcigodnego Gościa, któremu spodobało się zamieszkać w twoim ciele. Miłuj Go, słuchaj się Go, oddawaj Mu cześć. Uważaj, by nigdy Mu nie przypisywać swoich próżnych fantazji. Widziałem jak Duch Boży był haniebnie znieważany przez ludzi - mam nadzieję, że byli szaleni. Mówili oni, że zostało im objawione to czy tamto. Przez wiele lat nie było ani jednego tygodnia, w którym nie byłbym nachodzony przez objawienia obłudników lub szaleńców. Pół-wariaci chętnie przychodzą do mnie z wiadomościami od Boga dla mnie. Może zaoszczędzi to im kłopotu, jeśli powiem raz na zawsze, że nie chcę słuchać ich głupich wiadomości. Nigdy nie myślcie, że niebo objawiło wam pewne wydarzenia, bo możecie stać się jak ci idioci, którzy odważyli się przypisywać swoje oczywiste głupstwa Duchowi Świętemu. Jeśli czujesz, że twój język jest skłonny do mówienia nonsensu, przypisz to diabłu, nie Duchowi Bożemu. Cokolwiek ma być objawione przez Ducha do każdego z nas, już jest w Słowie Bożym - On niczego nie dodaje do Biblii, i nigdy tego nie uczyni.

Bartosz Sokół - Dlaczego o antyintelektualizmie?
Artykuły

STARE NA NOWO 2016. Dlaczego o antyintelektualizmie?
Bartosz Sokół

Zbliża się konferencja Stare Na Nowo w Warszawie (www.starenanowo.pl), na której będę miał zaszczyt podzielić się refleksjami w zakresie chrześcijańskiego (anty)intelektualizmu (tekst pisany 11 sierpnia 2016 r. - przyp. Dobrego Słowa). Dlaczego właśnie taki temat i czy w ogóle ma on jakiekolwiek praktyczne znaczenie?

Warto pokusić się o kilka zdań wyjaśnienia. Myślę, że w ślad za wiatrami współczesnej kultury popularnej, pozwoliliśmy rozedrzeć na pół pawłową radę dla Tymoteusza, zawartą w 2 liście 2,7. Czy nie jest tak, że ze sformułowania "rozważ, co mówię, a Pan da ci właściwe zrozumienie", ostało się jedynie "Pan da ci właściwe zrozumienie"? Gdzie podziała się jednak pierwsza część? Grecki czasownik noieo oznacza "myśleć" (por. Ef 3,20), "głowić się" i "rozważać". Apostoł Paweł zachęcał zatem Tymoteusza do wzmożonego wysiłku intelektualnego, poprzez który przyjść miało darowane przez Pana właściwe zrozumienie.

Walter J. Chantry - Chrzest a teologia przymierza
Artykuły

Chrzest a teologia przymierzachrzest
Walter J. Chantry

M. Wichary – KRÓTKI KOMENTARZ. Ten tekst dotyczy sporu o chrzest reprezentantów teologii przymierza, czyli, mówiąc najprościej, chrześcijan, którzy są przekonani o tym, że przymierze łaski jest zasadniczo jedno (obejmuje zarówno Stare jak i Nowe Przymierze), a w związku z tym zasady i obietnice Starego Przymierza wciąż obowiązują (choć wpływ na nie ma realizacja, spełnienie wszystkiego, co było w Starym obowiązujące, w osobie i dziele Jezusa Chrystusa [w tym w Jego ciele – Kościele]). Wszystkim pozostałym Czytelnikom sugeruję, że tekst ten zbyt ciekawy dla nich nie będzie. Z drugiej strony - dla tych, którzy tak właśnie myślą, jest unikatowy.

Zapraszam do lektury!

EWANGELIZACJA: (Billy Graham) KOŃ TROJAŃSKI LAT 90-tych
Artykuły

EWANGELIZACJA: (Billy Graham) KOŃ TROJAŃSKI LAT 90-tychGraham i Jan Paweł II

Wilson Ewin

"Jeżeli chodzi o zapraszanie ludzi do osobistego przyjęcia Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, tak naprawdę się nie różnimy" (z chrześcijanami ewangelicznymi – przypis tłumacza) powiedziała siostra Macrina Scott. Ta rzymskokatolicka zakonnica była odpowiedzialna za szkolenie 80 doradców, którzy byli zaangażowani w krucjatę Billy'ego Grahama w lipcu 1987 roku w Denver, Colorado. Nie była ona jedyną osobą z Kościoła Katolickiego bezpośrednio zaangażowaną w ewangelizacyjną krucjatę Grahama. Przykładowo, katolicki ksiądz Donald Willette z kościoła pod wezwaniem świętego Judy prowadził trening dla 6600 doradców uczestniczących w kampanii ewangelizacyjnej Billy'ego Grahama. Oczywiście charakter prowadzonej przez nich ewangelizacji był stricte katolicki. W wiadomościach podkreślano, że: "Miesiące wspólnej pracy przyczyniły się do wytworzenia wzajemnego zaufania pomiędzy organizatorami krucjaty a katolickimi liderami. W rezultacie tego katolicy byli gotowi nieść pomoc innym katolikom w wyznaniu ich nowej i odnowionej wiary w Matkę - Kościół".

D.A. Carson - Modlitwa wprowadza zmiany. Czy na pewno?
Artykuły

D.A. Carson - Modlitwa wprowadza zmiany. Czy na pewno?D.A.Carson

Poniższy artykuł jest fragmentem 9 rozdziału książki "Wezwanie do duchowej odnowy. Priorytety i modlitwy apostoła Pawła". Autor: D. A. Carson, Wydawnictwo Fundacja Ewangeliczna, Toruń 2010

Suwerenny i osobowy Bóg

Modlitwa wprowadza zmiany. Wszędzie można spotkać się z takim poglądem. Może nawet sam masz naklejkę z takim napisem w swoim domu. Na podstawie stwierdzenia: "Modlitwa wprowadza zmiany", wygłoszono niezliczoną ilość kazań i wzniesiono ogromną ilość modlitw.

Czy na pewno je wprowadza?

Pop-chrześcijaństwo
Artykuły

Bartosz Sokół - Pop-chrześcijaństwo

Ktoś zrobił ewangelizacyjny obrazek. Superman, Hulk i Kapitan Ameryka zasłuchani w opowieść Jezusa, który mówi: "... i oto w taki sposób ocaliłem świat". Trafne, dowcipne, trafiające do współczesnych na tyle mocno, że tysiące chrześcijan udostępniło grafikę na swoich społecznościowych profilach.

Nie dostrzegli tego, co zauważył natychmiast pewien bystry ateista. Dopisał pod spodem - Jezus tam, gdzie jego miejsce - wskrzeszając obrazek do drugiego życia. Tym razem wędruje po ateistycznych portalach, stanowiąc dowód na to, że nie każda nowoczesna forma ewangelizacji wywyższa Chrystusa.

Jan Kalwin o Antychryście
Artykuły

TiaryJan Kalwin o Antychryście

Niektórym wydajemy się oszczerczy i nadęci, kiedy nazywamy rzymskiego Biskupa Antychrystem. Ale ci, którzy tak myślą, nie dostrzegają, że oskarżają Pawła o brak powściągliwości, którego naśladujemy - więcej nawet - którego słowa używamy. Ale, aby udowodnić, że Paweł nie mówił o czymś innym, a my nie naginamy jego słów, pokrótce pokażę, że teksty te mogą dotyczyć tylko Papiestwa. Paweł powiedział, że Antychryst zasiądzie w świątyni Bożej (2 Tes. 2,4). W innym fragmencie Duch opisuje go na wzór Antiocha mówiąc, że będzie panował wypowiadając wyniosłe słowa próżności (Dan 7,25). Wnioskujemy stąd, że jego tyrania bardziej panuje nad duszami niż nad ciałami, jest to tyrania ustanowiona w opozycji do duchowego królestwa Chrystusa.

 

Michael Durham - Historia współczesnej Ewangelii
Artykuły
Michael DurhamMichael Durham - Historia współczesnej Ewangelii


Michael Durham urodził się w Springfield w stanie Missouri w USA. W wieku 15 lat zaczął nauczać w największej zielonoświątkowej denominacji - the Assemblies of God. W wieku 25 lat, gdy był pastorem w swoim drugim zborze, został przekonany przez Ducha Św., że nigdy nie był nawrócony. Podczas czytania Rz 6,6-7 zdał sobie sprawę, że nigdy nie doświadczył wolności od tyranii grzechu. I że nie doświadczył zbawiającej łaski i mocy Ducha Świętego, mimo, że pełnił służbę w kościele ponad 10 lat. Świadectwo jego nawrócenia, które wtedy nastąpiło, można przeczytać na stronie: http://realtruthmatters.com/michael_testimony.php W 1990 r. został ochrzczony w First Baptist Church w Paducah w stanie Kentucky. Od listopada 1993 jest pastorem Oak Grove Baptist Church. Jest zaangażowany w służbę Real Truth Matters.
W marcu 2012 r. Michael Durham odwiedził Polskę, gdzie był jednym z mówców na serii konferencji (Ciechanów, Toruń, Częstochowa) zatytułowanych "Kryzys Kościoła i droga wyjścia". Z udziałem Michaela Durhama został zrealizowany cykl programów video pod wspólnym tytułem "Historia współczesnej Ewangelii". Ta 8 częściowa seria pokazuje, co we współczesnym chrześcijaństwie jest przedstawiane jako ewangelia, a tak naprawdę, w konfrontacji ze Słowem Bożym, okazuje się pseudoewangelią. Wielką zaletą tych filmów jest nie tyle przedstawienie samego zjawiska, co omówienie jego przyczyn - przyjęcia błędnych arminiańskich założeń na temat Boga, zbawienia, ewangelii czy stanu człowieka.

Charles Spurgeon - Stosowna modlitwa
Artykuły
Praying HandsCharles Spurgeon - Stosowna modlitwa


"Wybaw, Panie" Psalm 12:2

Ta modlitwa jest znakomita, bo jest krótka, ale zawsze jest na nią okazja, zawiera naukę i kieruje myśli ku Bogu. Dawid opłakiwał swoje nieliczne wojsko i dlatego wzniósł swoje serce w błaganiu - kiedy stworzenia zawiodły, udał się do Stwórcy. Najwyraźniej był świadomy swojej bezsilności, inaczej nie wołałby o pomoc; ale równocześnie miał szczere pragnienie, by został użyty dla sprawy prawdy, słowo "pomóż" nie może być użyte kiedy sami nic nie robimy. Te dwa słowa modlitwy są bezpośrednie, jasne i wyraźne; inaczej modlą się niektórzy wyznawcy, których długie prośby często wypowiadane są w chaotyczny sposób. Psalmista biegnie prosto do Boga, jego modlitwa jest dobrze przemyślana; on wie czego szuka i gdzie to znaleźć. Panie, naucz nas modlić się w ten sam błogosławiony sposób. Ta modlitwa może być często używana. Gdy w nieszczęściach zsyłanych przez opatrzność wszyscy pomocnicy zawiedli doświadczanych wierzących, to nie szkodzi. Studenci doktrynalnych trudności mogą uzyskać pomoc tym zawołaniem: "Pomóż, Panie" do Ducha Świętego, wielkiego Nauczyciela. Duchowi wojownicy podczas wewnętrznych konfliktów mogą posłać po posiłki do królewskiego tronu, i to będzie ich wzór modlitwy. Robotnicy wykonujący niebiańską pracę muszą zatem otrzymać łaskę w stosownej porze. Poszukujący grzesznicy, wątpiący i zaniepokojeni, mogą ofiarować tę samą doniosłą prośbę; istotnie, we wszystkich tych przypadkach, chwilach i miejscach, modlitwa ta posłuży potrzebującym duszom.

T.Watson - Mistyczny związek pomiędzy Chrystusem a wierzącymi
Artykuły
Thomas WatsonTomasz Watson - Mistyczny związek


Thomas Watson (ok.1620-1686) był teologiem, kaznodzieją i pastorem purytańskim. Ukończył z wyróżnieniem studia teologiczne w kolegium Emmanuel College (Uniwersytet w Cambridge), które w tamtym okresie cieszyło się zasłużoną sławą "szkoły świętych". W roku 1646 został kaznodzieją-wykładowcą w kościele św. Szczepana w Londynie (St. Stephenr17;s Walbrook), którą pełnił nieprzerwanie przez szesnaście lat, zdobywając szacunek i sławę wybitnego kaznodziei. Po restauracji Stuartów, w roku 1662 stracił posadę (podobnie jak ponad 1800 innych kaznodziei purytańskich), jednak nadal pełnił posługę duszpasterską, zawsze ilekroć miał ku temu okazję: w stodołach, kuchniach, przybudówkach a także w lasach i dolinach. W roku 1672, dzięki złagodzeniu surowych ustaw przeciwko dysydentom, zezwolono mu pełnić służbę publicznie w wielkiej sali Crosby Hall, prywatnym majątku pewnego baroneta, zwolennika purytanizmu. Watson pracował dopóty, dopóki pozwalał mu na to stan zdrowia. Po latach służby kaznodziejskiej, gdy jego zdrowie uległo pogorszeniu, w 1686 roku przeniósł się do Barnston w hrabstwie Essex, gdzie zmarł podczas modlitwy. Pisma Watsona cechuje głębia doktrynalna, klarowność wyrażeń, ciepła duchowość, miłość do praktycznego zastosowania nauki oraz umiejętnie podane ilustracje.

Strona 1 z 5 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

administrator

Budowa mostów | Magazyn Open Doors 12/2018 https://www.youtube.com/w
atch?v=Nr9ZSZvCBHM


administrator

Nowa płyta Cithara Sanctorum https://www.facebook.com/
citharasanctorum/photos/a
.196989197005608/19748972
82548115


administrator

Paweł Jurkowski - Muzyka w Kościele https://vimeo.com/1411327
7


administrator

Polecam książkę Włodzimierza Tasaka "Reformacja. Sukces czy porażka?" http://www.pbartosik.pl/2
017/08/reformacja-sukces-
czy-porazka-recenzja.html


administrator

Międzynarodowy Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół - 4 listopada 2018 https://www.youtube.com/w
atch?v=1Y8epySw_zk


administrator

Nowe wydawnictwo http://wydawnictwotrinity
.pl/


administrator

Psalm 96 - Chantez a Dieu (Jan Pieterszoon Sweelinck) https://www.youtube.com/w
atch?v=QUfOLQkKANg


administrator

Wywłaszczony z powodu wiary | Magazyn Open Doors 07/2018 https://www.youtube.com/w
atch?v=xSwhnUr7tOU


administrator

Andrzej Polaszek - "Pismo Św. czy Kościół" https://www.youtube.com/w
atch?v=qShZe-sj6WQ Wykład po którym uczciwy i myślący katolik nie może pozostać katolikiem.


administrator

Magazyn Open Doors 06/2018 https://www.youtube.com/w
atch?v=u3nprf80Nek


administrator

Dlaczego ewangelikałowie myślą, że nienawidzą liturgii? http://instytuttollelege.
org/dlaczego-ewangelikalo
wie-uwazaja-ze-nienawidza
-liturgii/


Jurek

Magazyn Open Doors 04/2018 https://www.opendoors.pl/
mediateka/video/zamordowa
na-przez-rodzine-magazyn-
open-doors-042018


Jurek

Paweł Bartosik - Dlaczego jestem kalwinistą? http://www.pbartosik.pl/2
018/01/dlaczego-jestem-ka
lwinista_23.html


Jurek

Cyprian Bazylik - W Tobie, Panie, nadzieję mam https://www.youtube.com/w
atch?v=9ysWPj3WHmQ


Jurek

Paul Washer - Chrystus prawdziwym krzewem winnym https://illbehonest.com/p
olish/chrystus-prawdziwym
-krzewem-winnym


Archiwum


Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie